Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju. Zakres wsparcia w ramach Programu jest komplementarny ze wsparciem pozostałych programów realizujących cele polityki spójności na lata 2021-2027 oraz innych instrumentów krajowych i unijnych. Ryzyko pokrywania się obszarów wsparcia będzie niwelowała przyjęta linia demarkacyjna uzgodniona między poszczególnymi programami krajowymi i regionalnymi.

Cele Programu

 • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
 • zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),
 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwój gospodarki poprzez zwiększenie ilości danych wysokiej jakości otwartych do ponownego wykorzystania,
 • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Dla kogo

Program kierowany jest przede wszystkim do:

 • przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości, prokuratury,
 • podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmiotów leczniczych,
 • instytucji kultury.

Zakładana forma wsparcia

 • dotacje.

Budżet

Ok. 2 mld euro.

Przygotowanie programu

Zgodnie z zasadami partnerstwa prace nad przygotowaniem projektu FERC prowadzone były w grupach roboczych poświęconych właściwym celom Polityki Spójności i samemu programowi.

W pracach tych, które rozpoczęły się w 2019 r., obok przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej uczestniczyło szerokie grono partnerów społecznych i gospodarczych, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych.

Projekt programu poddany był konsultacjom społecznym.